TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ ELEKTROINSTALACYJNĄ

Poniżej wpisz swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia
Data urodzenia
Co to za urządzenie ?

Dlaczego mierzymy rezystancję izolacji ?

Co to za urządzenie ?

Jaką ważność od daty wydania maja uprawnienia SEP ?

Przewód wykonany z jakiego rodzaju materiału będzie charakteryzował się najlepszym przewodnictwem prądu ?

Podaj wartość natężenia prądu, który w przypadku porażenia nie wywyła skutku śmiertelnego dla prądu stałego niezależnie od warunków otoczenia:

Opisz poszczególne warstwy pionowego przekroju przewodu elektrycznego:

W jakich jednostkach podajemy wartość napięcia elektrycznego a w jakich natężenie prądu ?

Poniższy obraz przedstawia pojedynczą żyłę służącą do:

1 Amper [A] ile to Miliamperów [mA]:

Do czego służy poniższe urządzenie:

Do czego służy poniżej przedstawiony element?

Co to jest ?

Nadaj nazwy podstawowym oznaczeniom literowym przewodów, stosowanych na schematach elektrycznych

Jaki rodzaj mocowania posiada poniższy adapter: